Hem


Välkommen till Marby båtklubb...

Vid frågor kontaktas någon i styrelsen.

Kalender

Beträffande täckplåtar på våra nya y-bommar bereder just nu styrelsen frågan om att till nästa år täcka in främre delen av bommarna med plåt.
Den enskilda båtägaren kan själv inhandla plåtar från:
Uppge Triton 2016 (gäller brygga 1-bom 1-10 utifrån sett)
Uppge Triton 2018 (gäller brygga 2- bom 1-5 utifrån sett)
Uppge Triton 2019 (gäller brygga 1-bom 11,12)
Uppge Triton 2019 (gäller brygga 2-bom 6,7)

Vid oklarheter kontakta ordförande.

OBS !
Notera att plåtarna du själv bekostar och monterar förblir båtklubbens egendom efter ditt montage !
Tack på förhand
Styrelsen Marby Båtklubb