Möten‎ > ‎

2021

Årsstämma 
Lördag den 8 maj klockan 10:00

Arbetsdagar:
Datum: Lördagen den 8 maj 2020 klockan 11:00-13:00

Datum: Lördagen den 2 oktober 2020 klockan 10:00-12:00

Styrelsemöten:
Datum: Den 11 April klockan 16:00
Datum: Den 19 september klockan 16:00
Comments