Information

Parkering:
All parkering på gräsytorna är förbjudna.
Sjösättning och upptagning av båt utföres från rampen vid brygga 1.
Parkering hänvisas i första hand till din fastighet och i andra hand 
till Genomfartsvägens uppmärkta parkeringsyta

Vägbom:
Glöm inte att stänga vägbommen efter ditt passage.

Båtkärror
Placeras söder om brygga 3 och (nedanför Silverhällsvägen 3)

Vinterförvaring
Små båtar placeras söder om sjöboden.
Större båtar placeras på gräsmattan mellan brygga 2 och 3
Glöm inte att ta bort tampar mm när du tagit upp din båt.