Information

Parkering:
All parkering på gräsytorna är förbjudna.
Sjösättning och upptagning av båt utförs från rampen vid brygga 1.
Parkering hänvisas i första hand till din fastighet och i andra hand 
till Genomfartsvägens uppmärkta parkeringsyta.

Vägbom:
Glöm inte att stänga vägbommen efter din passage.

Båtkärror
Placeras söder om brygga 3 och (nedanför Silverhällsvägen 3)

Vinterförvaring
Små båtar placeras söder om sjöboden.
Större båtar placeras på gräsmattan mellan brygga 2 och 3
Glöm inte att ta bort tampar mm när du tagit upp din båt.

Navigationsskola:                         
Våren närmar sig och vi ser att fler och fler börjar inventera sina kunskaper. Om ni vill erbjuda medlemmarna en bra rabatt på utbildningarna så tveka inte att kontakta mig.
Det vi kan erbjuda är Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och Kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr) till era medlemmar. 
Det enda medlemmen behöver göra är att ange er båtklubbs namn i samband med att de beställer kursen på vår hemsida https://navigationsskolan.se