Information‎ > ‎

Arbetsdagen:

Marby Båtklubb har arbetsdagar två gånger om året. Extra arbetsdagar kan komma att behövas i samband med tidskrävande uppdrag.
Båtklubben utför även arbetsuppgifter åt Marby Villaägarförening.

Till arbetsdagen kommer du med oömma kläder och blir tilldelad en eller flera arbetsuppgifter av bryggfogdarna. Arbetstiden är oftast ca: 2 timmar.
Marby Båtklubb vill påpeka att allt arbete sker på egen risk !

Comments