Miljö

Bottenmålning:

Bottenmålning med giftverkande färger är inte tillåtet för båtar under 200 kg enligt Kemikalieinspektionens bestämmelser. 
Båtar över 200 kg kan målas med godkänd färg. På Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se finns en aktuell lista på godkända färger för Östersjön.

Båtklubben rekommenderar att målning av båtar (över 200 kg) målas med Biltemas Antifouling BS.
All slipning skall utföras med dammsugare.      
Slipdammet hanteras som farligt avfall och hanteras som deponi av den enskilde båtägaren.

Ett bra tips kom in från en av båtklubbens medlemmar !
Tulpanerna sätter sig fast under ca 2 veckor och om man då tar upp båten så kan man enkelt spola av dem och sedan slipper man dem för resten av  säsongen. 
Detta skulle kunna vara ett alternativ för att slippa botten färg.
Mera information och anmälan till SMS finns på www.havstulpan.se

Båtklubben tar gärna in fler bra tips på att minimera bottenmålningen av våra båtar !


Ċ
Mikael Andersson,
4 maj 2021 01:12
Ċ
Mikael Andersson,
4 maj 2021 01:12
Ċ
Mikael Andersson,
4 maj 2021 01:12
Ċ
Mikael Andersson,
4 maj 2021 01:12
Ċ
Mikael Andersson,
4 maj 2021 01:12
Comments