Styrelsen

 styrelsen ingår följande personer:

 Ordförande,bryggfogde 
(Firmatecknare)  
Mikael Andersson 070-778 09 74
marbybatklubb@gmail.com
 Vice ordförandeHenrik Eliasson 070-608 67 08
 Kassör
(Firmatecknare)
Johan Ornefalk 076-721 89 17
 SekreterareThomas Carlsson 070-691 61 36
 Ledamot Roger Sjögren 072-716 2591
 Ledamot Maya Dahlin
 SuppleantÖrjan Ellström
                   

 ValberedningKimmo Rauhala
Carl Olovsson
Rikard Jonsjö (Suppleant)

 RevisorerJesper Söderlind