Styrelsen

 styrelsen ingår följande personer:

 Ordförande,bryggfogde 
(Firmatecknare)  
Mikael Andersson 070-778 09 74
marbybatklubb@gmail.com
 Vice ordförandeHenrik Eliasson 
 Kassör,vice bryggfogde
(Firmatecknare)
Johan Ornefalk 076-721 89 17
 Sekreterare,miljöfrågorThomas Carlsson 
 Ledamot Roger Sjögren 
 Ledamot Maya Dahlin
 Tillsyningsperson fiskeÖrjan Ellström
                   

 ValberedningKimmo Rauhala
Carl Olovsson
Rikard Jonsjö (Suppleant)

 RevisorJesper Söderlind
Per Nilsson (suppleant)