Styrelsen

 styrelsen ingår följande personer:

 Ordförande,bryggfogde 
(Firmatecknare)  
Mikael Andersson 070-778 09 74
marbybatklubb@gmail.com
 Vice ordförandeHenrik Eliasson 
 Kassör,vice bryggfogde
(Firmatecknare)
Johan Ornefalk 076-721 89 17
 Sekreterare,miljöfrågorRoger Sjögren
 Ledamot, Tillsyningsperson fiskenÖrjan Ellström
 Ledamot Tobias Holmgren

 Suppleant

Krister Svedberg

                   

 Valberedning

-------------------------------------------------        Suppleant

Carl Olofsson & Marlene Engberg                                                                        ----------------------------------------------------------------------------      Martin Perk                                                                                               RevisorJesper Söderlind
Per Nilsson (suppleant)