Styrelsen‎ > ‎

Arbetsfördelning styrelse

Arbetsuppgifter att fördela på styrelsen:

Ordförande:

(se arbetsuppgifter "bryggfogde"

Bryggfogde & Vice bryggfogde:

- Delegerar ansvar om båtplatser till kassör.

- Inventering av bojstenar som åtgärdas på arbetsdagen.

- Kontroll med kassör vilka som inte betalat avgiften.

- Uppdatering underhållsplan

- Ta fram material till arbetsdagen samt leda arbetet

Ordna fika, bröd, korv & dricka på arbetsdagen

- Bocka av vilka som utfört arbete på arbetsdagen

Kassör:

- Utdelning av inbetalningskort & kallelse till årsmöte

- Betalningskontroll, påminnelser mm

- Betalning fakturor

- Bokslut & Budget

- Fördelar båtplatser till nya & gamla båtägare.

- Uppdatering av lista med båtplatser.

Sekreterare:

- Protokollföring styrelsemöten samt årsmöten

Ledamot 1:

- Uppdaterar BAS-register

- Båtklubbens miljöansvarige som uppdaterar egenkontroller.

Ledamot 2:

- Inköp av material till arbetsdagarna mm

Ledamot 3:

- Maskinansvarig

Comments